Αρχαιρεσίες 2016

Όπως αποφασίστηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, της 14ης Νοεμβρίου, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Ελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου μας θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου.
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη (Ερμού 18α, 4ος όροφος) και στην Αθήνα (Ερμού 51, 3ος όροφος).
Τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να προσέρχονται για να ψηφίσουν από τις 9:00 έως τις 17:00.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (τακτικά και αντεπιστέλλοντα) για το έτος 2016. Τα μέλη μπορούν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, πριν την ψηφοφορία, προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου μας στις αρχαιρεσίες δεν ισχύουν εξουσιοδοτήσεις. Κάθε επιχείρηση - μέλος έχει μια μόνο ψήφο. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων - μελών μπορούν να ψηφίζουν οι ίδιοι ή να ορίσουν κάποιο άλλο στέλεχος της επιχείρησής τους, με έντυπο αντιπροσώπευσης, όπως προσέλθει και ψηφίσει για λογαριασμό τους. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αντιπροσώπευσης και να το στείλετε συμπληρωμένο μέσω fax ή email στο Σύνδεσμο. Επιπλέον, μπορείτε να κατεβάσετε και το ψηφοδέλτιο.

back