Συμμετοχή σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016

Ο ΣΕΠΕΕ σε συνεργασία με το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ ΜΙΤ ΑΕ θα υλοποιήσει για τα μέλη του προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζομένους επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 ως 25 άτομα. Τα προγράμματα είναι διάρκειας 32 ωρών και θα υλοποιηθούν στο διάστημα από 20/01/2017 ως 31/03/2017, στις αίθουσες διδασκαλίας του ΚΕΚ ΜΙΤ, στη Θεσσαλονίκη.

Η αμοιβή των καταρτιζόμενων ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά ώρα. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά τη λήξη του προγράμματος.
Στα 5 προγράμματα που έχουν εγκριθεί υπάρχουν λίγες κενές θέσεις οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από επιχειρήσεις και εργαζόμενους που ενδιαφέρονται.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής (σε παρένθεση ο αριθμός των κενών θέσεων):
1. Σχεδιασμός πατρόν και εργαλεία CAD για τον σχεδιασμό ενδυμάτων (2)
2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος και διαχείριση εταιρικών social media (3)
3. Πωλητές καταστημάτων, δημόσιες σχέσεις, τεχνικές πωλήσεων, διαχείριση εργασιακού στρες (3)
4. Εκμάθηση βουλγάρικης γλώσσας (3)
5. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος, τεχνικές πωλήσεων, διαχείριση στρες (3)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2016.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Υπεύθυνη: Κρημνιανιώτου Μαρία
Τηλέφωνα: 2310 55 16 10, 2310 55 16 15
email: kekmit-thes@mitnet.gr, info@endysi.gr

back